Předseda SOVAK ČR Vostrý: Před vodárenstvím stojí řada výzev

V úvodní přednášce letošního ročníku konference VODA Zlín hovořil předseda představenstva SOVAK ČR Miloslav Vostrý o výzvách, které před naším vodárenstvím aktuálně stojí.  První z nich je sucho, jemuž od extrémně suchého a teplého roku 2015 čelíme. Řešením do budoucna je obnovování stávajících, budování nových a propojování nadregionálních skupinových vodovodů, aby mohly v případě potřeby řešit situaci v ohrožených lokalitách.
Vážným problémem je také přítomnost pesticidů ve zdrojích surové vody. Úpravny tak bude nutné doplnit o další pokročilé technologie. Vodárenské společnosti v této oblasti investovaly již půl miliardy korun a dalších 1,7 miliardy je naplánováno.
Řešit bude potřeba také nesystematickou novelu vodního zákona, která klade nároky na fungování odlehčovacích komor na kanalizačních sítích nebo v provozech čistíren odpadních vod.
Vodárenské společnosti budou muset od roku 2020 řešit také nakládání s čistírenskými kaly, na jejichž kvalitu budou kladeny vyšší nároky. Náklady na zpracování přebytečných čistírenských kalů vodárenským společnostem vzrostou podle odhadu až trojnásobně.
Tématem je také dvousložková forma vodného a stočného. Od letošního roku lze považovat za úspěch, že je možné uplatňovat až 30% podíl pevné složky pro vodu předanou, což pomůže především vlastníkům a provozovatelům velkých vodárenských soustav. Podíl fixních nákladů na výrobu a distribuci pitné vody stejně jako odvádění vody odpadní mohou v odlehlých lokalitách tvořit až 80 % z celkové částky.

Scroll to Top