Voda Zlín 2019: Oldřich Vlasák vyzdvihl roli SOVAK ČR

K významným hostům konference Voda Zlín 2019 patřil ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Oldřich Vlasák.

SOVAK ČR je členem skupiny Voda-sucho, kterou vede ministr zemědělství Miroslav Toman. „V této souvislosti řešíme jako sdružení především provozní a technické věci,“ poznamenal Vlasák. SOVAK je také předním členem takzvané Koalice pro sucho, která má za cíl koordinovat součinnost všech zainteresovaných ministerstev v souvislosti s problematikou sucha.

Vlasák připomenul 30 let působnosti sdružení a zdůraznil roli SOVAK ČR v Hospodářské komoře ČR, kde se stalo jakýmsi připomínkovým subjektem pro národní legislativu. Sdružení je rovněž členem Výboru pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací, který projednává zejména cenové výměry vody.

„Dlouhodobě se také zaměřujeme na tématiku dvousložkové ceny vody. Naším cílem je, aby byla cena vody sociálně únosná pro všechny vrstvy obyvatelstva. Kdo má dům za městem, platí za ni pochopitelně více než někdo, kdo žije v panelovém domě,“ nastínil příklad Vlasák.

Závěrem Vlasák uvedl, že se nově ve sněmovně nepodařilo prosadit snížení DPH na vodu z 15 na 10 procent. „Bude to však předmětem dalšího jednání. Doufám, že se snížení o pět procent nakonec schválí,“ doplnil Vlasák a připomenul členům SOVAK ČR, že se mohou nadále podílet na vodárenské legislativě.

Scroll to Top