Voda Zlín 2019: Miroslav Kyncl a české vodárenství v Evropě

Na konferenci VODA Zlín 2019 vystoupil s příspěvkem také profesor Miroslav Kyncl z VŠB-TU Ostrava. V úvodu vyzdvihl značný progres tuzemského vodárenství od devadesátých let jak po kvalitativní, tak po kvantitativní stránce.

„Za posledních třicet let se délka vodovodní zvýšila o téměř 80 procent, počet zásobovaných obyvatel vodou vzrostl zhruba o 17 procent a dnes se blíží 95 procentům,“ zdůraznil Kyncl. Připomenul také roli organizace EurEau, která zaznamenává údaje o stavu a rozvoji vodárenství v členských zemích EU.

Například u napojení obyvatel na dodávky pitné vody z veřejného vodovodu se Česká republika pohybuje na průměru zemí unie. Kyncl také uvedl příklad jihoevropských přímořských zemí, které vyrábí takzvaným odsolováním pitnou vodu z mořské. „Španělsko vyprodukuje 7 procent pitné vody z mořské, Kypr 33, a Malta dokonce 54 procent,“ pokračoval Kyncl.

Ze světových velkoměst se řadí k městům s nejnižší spotřebou vody půlmilionová Mbarara v Ugandě s odběrem 14 litrů vody na osobu na den, na protipólu se umístily americká města Denver, New York nebo Los Angeles s denní spotřebou nad 500 litrů na osobu na den.

Kyncl se zaměřil na soukromé vlastnictví vodárenské infrastruktury v některých evropských zemích. Ve Velké Británii je infrastruktura vlastněna z 90 procent soukromými subjekty, v Dánsku zhruba ze 45 a v Německu z 15 procent. V České republice pak připadá necelých deset procent soukromým vlastníkům.

Scroll to Top