V podjesenické kaskádě Slezská Harta-Kružberk je 210 milionů kubíků vody

V kaskádě nádrží Kružberk a výše položené Slezské Harty je v současnosti přes 210 milionů kubíků vody. Z Kružberka odebírá surovou vodu největší úpravna vody společnosti SmVaK Ostrava v Poodhradí u Vítkova, odkud je zásobována významná část Moravskoslezského, ale i Olomouckého kraje. Kružberk je 702 centimetrů pod úrovní zásobního prostoru a je v něm zhruba 26,5 milionu kubíků vody, Slezská Harta je aktuálně jeden metr pod hladinou zásobního prostoru a zadržuje 185 milionů kubíků vody.
Čistě matematicky je tak ve dvou nádržích více než trojnásobek roční produkce pitné vody SmVaK Ostrava, kam náleží jako zdroj surové vody ještě nádrže Morávka a Šance v Beskydech aktuálně zadržující dalších zhruba 40 milionů kubíků vody.

Scroll to Top