Praha bude investovat do dalších protipovodňových opatření

Metropole se obává dalších povodní. Od posledních záplav sice uplynulo téměř šest let, ale podle znalců může velká voda kdykoli udeřit znovu. V současnosti chrání hlavní město necelých dvacet kilometrů pevné a mobilní hráze. Informoval o tom portál e15.cz.

„Nejdříve dojde k prodloužení linie na Františku a na Výtoni, v budoucnu by měla vzniknout protipovodňová opatření v Trojské kotlině,“ uvedl pražský náměstek pro bezpečnost Petr Hlubuček. Ještě ale není jasné, na kolik opatření vyjdou. „Praha do protipovodňových opatření investuje i bez výstavby těch nových několik desítek milionů korun ročně,“ řekl Hlubuček.
V letech 2002 a 2013 poškodila velká voda i pražskou zoologickou zahradu. Zatím však nebyly dokončeny studie, jak a kde Trojskou kotlinu ochránit. Byla ale postavena čistírna, která způsobuje vyšší vzedmutí vody v kotlině. „Zvýšení protipovodňové ochrany zoo může vyvolat mírné snížení míry ochrany v úseku proti proudu v oblasti Libně, Holešovic nebo Karlína,“ uvedl Aleš Havlík z ČVUT.
Podle Havlíka může být další variantou využití části Císařského ostrova jako suchého koryta, kudy by voda mohla proudit a snížila by se hladina řeky. „Povodně na významných tocích jsou vyvolány dlouhodobými regionálními dešti, na menších tocích potom spíše krátkodobými přívalovými dešti zejména za bouřek,“ doplnil Havlík.

Praha druhou nejudržitelnější metropolí regionu
Mezinárodní společnost Arcadis zaměřená na poradenství v oblasti stavebnictví, životního prostředí a udržitelného rozvoje každé dva roky porovnává stovku globálních metropolí. K hlavním kritériím patří kvalita života obyvatel (pilíř Lidé), úroveň podnikatelského prostředí (pilíř Podnikání) a dlouhodobě udržitelný rozvoj (pilíř Planeta). Tyto body vycházejí z Cílů dlouhodobě udržitelného rozvoje, které do roku 2030 definovala pro svých 193 členů Organizace spojených národů (OSN). V celosvětovém měřítku se podle společnosti Arcadis Praha umístila na 23. místě.

„Praha je v aktuálním Arcadis’ Sustainable Cities Index hodnocena jako vyrovnaný inovátor. Ve dvou sledovaných pilířích (kvalita života obyvatel a úroveň podnikatelského prostředí) se umístila celosvětově velmi vysoko. Index oceňuje například dostupnost a kvalitu zdravotní péče, bezpečnost našeho hlavního města, rozvoj turismu, řadu příležitostí k podnikání a širokou nabídku pracovních míst. V rámci třetího pilíře (trvale udržitelný rozvoj) dobře hodnotí vodní hospodářství a zeleň ve městě. Prostor pro zlepšení je v dopravě, geografickém i virtuálním propojení města a ve zlepšení odpadového hospodářství,“ uvedla vedoucí oddělení Sustainability z české pobočky Arcadis Lenka Matějíčková.
Praha má také připraveno budování záložních zdrojů nejen pro vodárenství. V akčním plánu města je kromě spolupráce s ČEPS na zajištění pozemků pro stavbu nové rozvodny v Čimicích rovněž budování záložních zdrojů pro vodárenskou infrastrukturu. Ty by totiž umožnily zásobovat 60 až 70 procent města vodou i v případě blackoutu. Také by se měla prodloužit doba, kdy jsou schopné fungovat pražské nemocnice na záložní dieselové generátory.

Scroll to Top