Jihočeský vodárenský svaz proinvestuje 125 milionů

Svaz letos dokončí rekonstrukci vodojemu v Táboře, zlepší ochranu potrubí před povodněmi ve Veselí nad Lužnicí nebo zmodernizuje úpravnu vody Plav na Českobudějovicku. V létě po roce skončí oprava táborského vodojemu Svatá Anna za 30,5 milionu. Jedná se o klíčový zdroj vody pro město.  

K významným letošním investicím patří například 8,5 milionu, kterou dá svaz na obnovu 900 metrů potrubí z úpravny vody Tábor do vodojemu Čekanice. Díky tomu bude prodloužena životnost potrubí na 100 i více let. Částku 3,5 milionu pak investuje JVS do operačního systému úpravny vody Plav a deset milionů do další ochrany potrubí v řece ve Veselí nad Lužnicí.

Svaz rovněž chystá modernizaci sedm kilometrů dlouhého řadu vody z přehrady Římov do úpravny vody Plav. Přípravy na několikaletou akci ale začaly již v roce 2014 a celkově si vyžádá čtvrt miliardy. „Stavba je zařazena v dlouhodobém plánu a její součástí jsou jak posudky EIA, tak územní nebo stavební řízení. Je to komplikovaný projekt, ale pro nás životně důležitý, neboť řeší přívod vody do úpravny,“ řekl ředitel JVS Antonín Princ.

Dále bude zahájená výměna ocelového řadu Zahájí – Olešník za 15,4 milionu korun a likvidace 13 nepotřebných vrtů v jihočeských pánvích. „Vrty před více než 30 lety vznikly jako průzkumné, jsou bez využití, a ohrožují tak podzemní vody,“ doplnil Zdeněk Zuntych z JVS.

V roce 2018 investoval svaz do infrastruktury 120 milionů korun. O dva roky předtím zhruba o 20 milionů méně. JVS je sdružením 257 měst a obcí, pro které zajišťuje správu a provozování vodárenského majetku. Jeho soustava měří 533 kilometrů a zásobuje přes 380 tisíc obyvatel Jihočeského kraje.

Scroll to Top