VaK Bruntál navýšily základní kapitál

Společnost navýšila základní kapitál na 673,59 milionů korun. Původní výše byla 409,62 milionu. Nejvýznamnější vodohospodářskou akcí ve městě v posledních letech byla rekonstrukce čistírny odpadních vod. Po dvou letech skončila v říjnu 2018. Bruntál do čistírny investoval přes 34 milionů korun.

Původní čistírna byla projektována v roce 1971 a dostavěna o patnáct let později. V minulých letech proběhly dvě významné rekonstrukce. Jejich cílem bylo zajištění požadované kvality vyčištěné odpadní vody. Dále došlo k výměnám nevyhovujícího technologického zařízení, elektromotorické instalace a systému měření a regulace rekonstruovaných částí stavby.

Také byly uskutečněny opravy kalové čerpací stanice, zahuštění přebytečného kalu, vyhnívací nádrže, uskladňovací nádrže, plynojemu, odvodnění kalu, kotelny a trafostanice. Podle města se některé závady objevily až postupem stavebních prací a jejich odstranění zapříčinilo zpoždění termínu dokončení a navýšení plánované investice.

Společnost VaK Bruntál je organizací zabezpečující dodávku pitné vody a čištění odpadních vod, včetně dalších souvisejících odborných činností prováděných na úseku vodního hospodářství. Společnost má komunální charakter, převážnou část majetku vlastní obce a města okresu Bruntál.

Scroll to Top