Nový suchý poldr za Otrokovicemi

Státní pozemkový úřad buduje za hranicemi Otrokovic směrem na Tlumačov suchou nádrž. Cílem akce je při vydatných deštích zabránit zaplavování obydlených částí města. Akce má být dokončena nejpozději do konce roku 2020. 

„Projekt navazuje na schválenou komplexní pozemkovou úpravu, jejíž součástí byl plán společných zařízení. Ten obsahuje mimo jiné vodohospodářská opatření a jedním z těchto opatření je právě vybudování suchého poldru,“ sdělila vedoucí odboru životního prostředí Anna Pšejová. Podotkla také, se město Otrokovice na projektu aktivně podílí.

„Důvodem výstavby suché retenční ochranné nádrže je protipovodňové opatření ke snížení povodňových průtoků z koryta toku Hrabůvka. Doposud při zvýšené hladině potoku musely Technické služby Otrokovice odčerpávat vodu přes hráz do Dřevnice. Po výstavbě poldru se při přívalových deštích vlije voda do nádrže a zabrání se zaplavování místní části Kolonka,“ doplnila Pšejová.

Zdroj: zlinskenovinky.cz 

Scroll to Top