DIAMO převzalo čištění kontaminovaných vod z areálu lagun OSTRAMO

Závod ODRA státního podniku DIAMO převzal zařízení čistírny lagunových vod v Ostravě. Od 1. března tak zajišťuje čištění silně kontaminovaných vod z prostoru ropných lagun po chemičce OSTRAMO. První etapu čištění měla na starost firma AQUATEST ze Sdružení ČISTÁ OSTRAVA.

DIAMO může pružněji reagovat na aktuální i budoucí potřeby ochrany podzemních vod v kombinaci s dalšími činnostmi souvisejícími se sanačními pracemi na lagunách. Čistírna lagunových vod je v provozu devátým rokem. Čištění probíhá na principu kombinace fyzikálních, fyzikálně chemických a chemických metod.

„Technologie a kapacita ČLV respektuje velmi variabilní složení čerpaných vod a zajišťuje jejich cílovou dekontaminaci na požadované limitní koncentrace kontaminantů s následným odváděním takto přečištěných vod do veřejné kanalizace Ostravských vod a kanalizací. DIAMO předpokládá přečištění až 32 000 kubíků kontaminovaných vod z prostoru lagun a jejich podloží ročně,“ uvedl portál cianews.cz.

Laguny patří k největším ekologickým zátěžím České republiky. Od počátku bylo jejich čištění komplikované a termín dokončení se neustále posouvá. Bylo vytěženo 200 000 tun kalů, ale následně se ukázalo, že jsou v lagunách další desítky tisíc tun tohoto materiálu. Jedná se o takzvané nadbilanční kaly. Kaly z ostravských lagun se staly velkým tématem na Sokolovsku, kde se likvidují v areálu Sokolovské uhelné ve Vřesové. K likvidaci kalů v Ostravě se stát zavázal před více než dvaadvaceti lety. Ačkoliv s tím město nesouhlasí, tak vyřešení problémů s lagunami bude trvat nejméně dalších devět let.

Scroll to Top