Pokuta 350 tisíc za únik 15 tisíc litrů rozpouštědla do Cidliny

Amcor Flexibles Nový Bydžov byla potrestána Českou inspekcí životního prostředí v Hradci Králové. Ze společnosti , která v Novém Bydžově-Zábědově provozuje hlubotiskovou tiskárnu obalových materiálů, totiž v červnu 2018 nekontrolovaně uniklo 15 tisíc litrů rozpouštědla ethylacetátu, který se přes Zábědovský potok dostal až do Cidliny, a byla tak významně ohrožena kvalita povrchových vod obou toků.

„Absence čidel, které by oznámily únik ethylacetátu, nebo jej zastavily, byla rozhodující pro velký rozsah havárie. Při poruše čerpadla proto uniklo veškeré množství rozpouštědla, které v té době v nádrži bylo,“ řekl k nehodě ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové Lukáš Trávníček. Inspektoři však odhalili i selhání lidského faktoru. Pracovníci Amcor Flexibles sice uvedli, že havárii zjistili v neděli večer (10. 6. 2018), ale inspekci ji nahlásili až druhý den po poledni dispečeři hasičů.

„Společnost Amcor Flexibles nesplnila základní povinnost neprodleně hlásit ČIŽP všechny mimořádné události a havarijní úniky znečišťujících látek do životního prostředí. To hodnotíme jako přitěžující okolnost. K úniku navíc došlo už v sobotu (9. 6. 2018), kdy se sice nevyrábělo, ale bezpečnostní služba během více než 24 hodin nezaznamenala žádné indicie úniku rozpouštědla přes jeho silný charakteristický zápach,“ vysvětlil Trávníček. Firma se sice proti pokutě nejprve odvolala, ale následně stáhla odvolání zpět. Řízení tak bylo zastaveno a sankce nabyla právní moci.

Scroll to Top