Na Šumpersku neprodlouží smlouvu koncernu Suez

Na Šumpersku došlo ke klíčovému verdiktu. Obce se rozhodly neprodloužit smlouvu Suezu, který zde dvě dekády provozoval vodárenskou soustavu. O tom, kdo se bude desítkám obcí starat o pitnou vodu a kanalizace, tak rozhodne soutěž. Plán, že by si to obce zajišťovaly samy, prozatím padl. Informoval o tom portál idnes.cz.

Vodovodní a kanalizační potrubí a čistírny odpadních vod jsou majetkem firmy Vodohospodářská zařízení Šumperk. Akcionáře společnosti tvoří 28 obcí a měst Šumperska. Provozování infrastruktury zajišťuje Šumperská provozní vodohospodářská společnost patřící do skupiny Suez Water. „Byl nejvyšší čas, protože od roku 2021 už musíme mít vybraného provozovatele. Přitom udělat soutěž v takové oblasti je ohromně náročné,“ řekl zástupce Šumperka ve VHZ Radomír Sršeň. Vyzdvihl také, že se akcionáři konečně shodli. „Vzhledem k názorovým střetům v minulých letech je to určitě pozitivní. Řekl bych, že rozhodnutí valné hromady je prvním krokem k odpolitizování vodárenské problematiky,“ podotkl Sršeň.

Část veřejnosti si přeje, aby si města a obce provozovaly vodohospodářskou infrastrukturu samy. „Varianta koncese není nejekonomičtější. Varianta vlastního provozování bez externích prostředníků je do konce roku 2020 stále realizovatelná. Máme připravené lidi, jen k tomu není vůle,“ řekla například v prosinci zastupitelka uskupení Proregion Zdeňka Dvořáková Kocourková. „Odborníci spočítali, že náklady na zřízení nové společnosti by činily od dvou set padesáti do tří set milionů korun. Při této částce bychom museli skokově zvýšit cenu vody zhruba o patnáct korun za kubík,“ konstatoval dříve předseda představenstva VHZ Petr Suchomel. Podle něj by bylo problémem také to, že by se vyčerpaly peníze potřebné na nutné opravy i nové stavby vodovodních i kanalizační potrubí a čistíren odpadních vod.

Primárním úkolem je nyní vyřešit, jak připravit spravedlivou soutěž. Podle akcionářů bude obtížné nastavit podmínky soutěže tak, aby nebyl zvýhodněný dosavadní provozovatel. „Soutěž zadáme odborné společnosti, která je schopna připravit soutěžní podmínky tak, aby nikoho dopředu nezvýhodňovaly,“ uvedl předseda představenstva VHZ Petr Suchomel, který ocenil, že se VHZ podařilo odkoupit od provozní společnosti unikátní technické prostředky.

Šumperská provozní vodohospodářská společnost se k celé záležitosti dlouhodobě nevyjadřuje. Pokud by se ale obcím sdruženým ve VHZ nepodařilo vybrat společnost, která od roku 2021 bude provozovat vodárenství v okrese, musí mít podle odborníků připravené krizové varianty. „Nemůže se stát, že by se dodávka vody zastavila. Je možné prodloužit smlouvu s provozovatelem na nezbytně nutnou dobu. Vodoprávní úřad má také ze zákona možnost nařídit způsobilé osobě, aby provoz po nezbytně nutnou dobu zajistila,“ upřesnil Suchomel.

 

Scroll to Top