MŽP ČR vyhlašuje výzvu pro žádosti do Programu péče o krajinu

Dále se výzva týká Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C). Program podle ministerstva slouží k udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny, zajišťuje management cenných přírodních lokalit a podporuje další neinvestiční jednoletá opatření v krajině.

„Díky podporovaným opatřením, jako je například obnova či budování tůní, péče o mokřadní plochy či výsadba stanovištně původních druhů dřevin, přispívá k obnově přirozeného vodního režimu v krajině a tím k boji se suchem. Program také významně pomáhá v péči o zraněné a handicapované živočichy za účelem jejich návratu do přírody a pro péči o trvalé handicapy,“ uvedlo ministerstvo životního prostředí.

Žadatelem v Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) může být fyzická či právnická osoba a výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena až do 100 % uznaných nákladů z rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek místně příslušného sběrného místa, maximálně však 250 000 korun. Žadatelem v Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C) pak může být fyzická či právnická osoba, která zajistí naplnění podprogramu prostřednictvím akreditované záchranné stanice.

V roce 2018 bylo podle ministerstva financováno 692 projektů v PPK B za více než 30 milionů korun a v PPK C 33 subjektů ve výši téměř 12 milionů korun. Žádosti je možné podávat do 29. března 2019.

Scroll to Top