Prezentace českých vodohospodářů v Chorvatsku

Osm českých firem se prezentovalo 5. března 2019 v Záhřebu na odborném prezentačním semináři s názvem Mise českých vodohospodářských firem do Chorvatska, který letos zorganizoval Zastupitelský úřad ČR v Chorvatsku. Akce byla součástí projektu ekonomické diplomacie MZV ČR a konala se v úzké spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR a agenturou Czech Trade.

Seminář se uskutečnil v prostorách chorvatské státní agentury Chorvatské vody. Během slavnostního zahájení vystoupili například zástupce generálního ředitele státní agentury Chorvatské vody Valentin Dujmović a velvyslanec ČR Vladimír Zavázal. Prezentaci českých vodohospodářských firem v Záhřebu organizoval letos již potřetí Zastupitelský úřad ČR v Chorvatsku. Akce byla financována jako projekt ekonomické diplomacie Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Prezentovalo se osm českých firem: Škoda Praha, Provod Inženýrská společnost, Dekonta, EUTIT, Hidrostal Bohemia, Redrock Construction. Pražská vodohospodářská společnost a Asio.

V úvodním bloku vystoupil vedle zástupce generálního ředitele Chorvatských vod a předsedkyně Sdružení pro ochranu vody Chorvatska i velvyslanec ČR v Chorvatsku Vladimír Zavázal, který zdůraznil význam konference pro odbornou veřejnou debatu a pro budoucí směřování vodohospodářského sektoru v Chorvatsku. Dále vyzdvihl vysokou úroveň vodohospodářského sektoru v České republice a připravenost českých firem pomoci se svými zkušenostmi a know-how chorvatským partnerům. Připomněl také, že Česká republika se již mnoho let aktivně a pravidelně účastní vodohospodářských akcí v Chorvatsku, což ukazuje na skutečný a dlouhodobý zájem českých firem o spolupráci s chorvatskými partnery.

Hlavním cílem prezentačního semináře bylo vytvořit platformu pro osobní setkání českých a chorvatských odborníků a oslovit potenciální klienty, především vedení měst a obcí, průmyslové firmy a státní instituce jako jsou Chorvatské vody a Ministerstvo životního prostředí a energetiky či Sdružení chorvatských vod a kanalizací, a představit jim české zkušenosti a technologie. Vysoká účast a kladné ohlasy účastníků svědčí o tom, že tento cíl byl naplněn.

Chorvatsko se stalo v posledních letech velmi aktivní v oblasti vodního a odpadového hospodářství. Nicméně i přes určitý pokrok, kterého země dosáhla, existuje stále celá řada problémů a obtíží, které brzdí rozvoj celého  sektoru. Jak vyplynulo z diskuze, velkým problémem je vypracování kvalitních projektů, což úzce souvisí s jejich schvalováním a následně s čerpáním finančních prostředků určených na modernizaci vodohospodářské infrastruktury Chorvatska. Českým firmám se nabízí velmi slibné příležitosti zapojit se do veřejných tendrů na modernizaci ČOV, kanalizačních sítí, vodovodních řadů. Financování projektů je realizováno zejména ze strukturálních fondů EU a dále z rozpočtů místní samosprávy.

Petr Kašička
Zastupitelský úřad Záhřeb

Scroll to Top