Polička hospodaří s 362 miliony, stavba čistírny klíčovým projektem

Do bydlení, do infrastruktury a do památek letos investují v Poličce. Informace vyplývají z rozpočtu na letošní rok. Do investic půjde 145 milionů. K prioritám devítitisícového města patří bydlení. Radnice chce díky dokončení dvou bytových domů s 48 byty a zaplnění 46 parcel rodinnými domy zamezit propadu obyvatelstva. K významným akcím patří pokračování výstavby čistírny odpadních vod.

Ani ve snu mě nenapadlo, že malé město, jako je Polička, prodá 46 parcel za necelé čtyři roky. Zájemci jsou lidé z řad místních i přespolních. Lokalitu Bezručova jsme připravovali od roku 2014 po etapách z vlastních prostředků,“ uvedl starosta Poličky Jaroslav Martinů k téměř osmihektarové ploše.

Investice do čistírny si vyžádá více než 40 milionů korun. Stavba byla zahájena loni na podzim a dokončena má být letos. Dělníci například opraví stávající dosazovací nádrž a vybudují novou s větší kapacitou. Tím bude možné v případě oprav nebo odstavení v současnosti jediné nádrže zajistit čištění odpadních vod a zabrání se jejich vypouštění bez odpovídajícího čištění do toku. Vybudován bude také objekt zahuštění přebytečného kalu a uskladňovací nádrž bude vybavena provzdušňovacím systémem, čímž dojde ke snížení objemu produkovaného kalu a zvýšení jeho kvality.

Scroll to Top