SVS zahájí modernizaci vodovodů v Roudnici

V polovině března odstartují v Roudnici nad Labem v ulicích Stadická a Švagrovského investice do vodovodů a kanalizací. V ulici Stadická budou zároveň opraveny plynovody. V plánu je kromě položení nové vozovky a chodníků také vymezení stání pro osobní automobily a prostoru pro cyklisty. Obě akce přinesou v průběhu výkopových prací nevyhnutelná dopravní omezení.

SVS plánuje vynaložit v roce 2019 na investice a opravy téměř 1,7 miliardy korun. Na obnovu a modernizaci infrastrukturního majetku půjde 1,33 miliardy. SVS bude investovat do 239 staveb v 10 okresech. Dalších 337,5 milionu je určeno na opravy prostřednictvím provozovatele.

Z pohledu investic bylo nejvýznamnější akcí roku 2018 zahájení rekonstrukce úpravny vody v Holedeči, která bude dokončena na jaře roku 2020. Cena vzešlá z výběrového řízení je 127 milionů korun. Druhou nejvýznamnější stavbu představuje rekonstrukce strategického vodovodního přivaděče v úseku Most – Chanov – Želenice v délce přes 5,8 kilometru za téměř 99 milionů. Stavba byla zahájena v srpnu 2017. Za největší dokončenou stavbu v roce 2018 pak považuje SVS investici v Louce u Litvínova v celkovém objemu 25,5 milionu. Zahrnovala odstranění kanalizačních výustí, výstavbu nové centrální čistírny odpadních vod pro 620 obyvatel, výstavbu nových úseků splaškové kanalizace a rekonstrukci stávajících úseků kanalizace a vodovodu

Nejdůležitějším dlouhodobým projektem v SVS je však podle vedoucího úseku komunikace a PR Maria Böhmeho transformace vodárenství na severu Čech. „Průběžně o něm informujeme média i veřejnost, informace zároveň zveřejňujeme na webu. V září loňského roku SVS podepsala zbývající smlouvy nutné k dokončení procesu transformace. Od 1. ledna 2019 se SVS stala stoprocentním vlastníkem provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace. Díky tomu se voda a s ní spojené provozování vrátí zpět pod plnou kontrolu měst a obcí. Vodárenství na severu Čech začíná fungovat ve vlastnickém modelu se servisním prvkem. Pro občany se nic nezmění, služeb SčVK budou užívat ve stejném režimu jako doposud. Z pohledu měst a obcí se ale o malou revoluci jedná, po více než 25 letech se u nás voda vrací do českých rukou,“ vysvětlil před několika týdny v rozhovoru pro vodarenstvi.cz Mario Böhme.

Scroll to Top