Pokračuje přestavba plaveckého areálu na aquapark v Rakovníku

Na tobogánovou věž byly v předchozím týdnu nainstalovány tobogánové tubusy a v současnosti dělníci pracují na fasádě. Podle odhadů by provoz neměl zásadně zatížit městský rozpočet. Město musí vynaložit přes 200 milionů korun. Někteří obyvatelé akci vítají, jiní vnímají jako zbytečný luxus. Stavební akce by měla být dokončena do poloviny listopadu a první návštěvníky by měl zmodernizovaný objekt přivítat v lednu příštího roku.

Návštěvníci se podle Rakovnického deníku mohou těšit na řadu nových atrakcí v podobě dvou tobogánů, divoké řeky, nebo třeba atrakce, kdy je možné vodu rozhýbat vlastním tělem. Nebude chybět ani brouzdaliště, možnost občerstvení a posezení a také relaxační zóna. Novinkou je také přesunutí šaten do suterénu. Provoz bude zajišťovat firma Údržba městských komunikací Rakovník, jež stoprocentně vlastní město.

Město kalkuluje s roční návštěvností 150 tisíc. Příkladem byl aquapark v Berouně, kde se po dvouletém boomu po otevření návštěvnost ustálila zhruba na 180 tisících ročně. „Jedná se téměř o trojnásobek návštěvnosti bazénu, která zde byla zhruba v průběhu dvou až tří let před uzavřením bazénu. Tehdy se vybíralo ročně na vstupné zhruba 2,7 milionu korun, při trojnásobku se jedná o sumu 8,1 milionu korun a při dotaci čtyři miliony korun se dostáváme na předpokládané náklady. I kdybychom nezdražili, tak bychom měli pokrýt veškeré náklady,“ řekl v říjnu Deníku tehdejší starosta Pavel Jenšovský. Výše vstupného už je v kompetenci nově zvoleného vedení města. Areál bude rozdělen do několika zón, návštěvníci budou mít možnost si zakoupit vstupenku například jen do saunového světa.

Zásobování vodou ve městě posílí vrty

Další klíčová investice se odehrává v Rakovníku v oblasti zásobování vodou, které by mělo být posíleno díky zprovoznění vrtů v nedalekých Lišanech. Další opatření pak vzejdou ze studie. Společnost Ravos, která je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury, zvládla pokrýt odběry vody i v uplynulém období sucha. Podle ředitele Hynka Kloboučníka se však pohybuje na maximálních limitech soustavy.

Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka již disponuje stavebním povolením ke zprovoznění lišanských vrtů. Hotovo by mohlo být za tři roky. Do dlouhodobých plánů je také umístěno napojení úpravny vody na současný propoj v Jesenici, čímž by byla zajištěna možnost oboustranného zásobování podle situace zdrojů.

Foto: Rakovnický deník 

Scroll to Top