Nové Mlýny zajistí vodu pro lužní lesy

Povodí Moravy zahájilo manipulaci na vodním díle Nové Mlýny a přepustí z nádrže vodu do lužních lesů v oblasti Soutoku. Doplní tak vodu v drobných tocích, mokřadech a tůních ve stejnojmenné oboře. Takzvané povodňování lužních lesů představuje jedno z důležitých adaptačních opatření, díky kterému je možné zadržovat vodu v krajině. Jedná se také o preventivní opatření proti suchu a vodohospodáři k němu přistoupili na základě žádosti Lesů ČR, které jsou správcem obory.

„Protože realizace tohoto opatření patří mezi jedny ze zásadních také pro budoucí období, tak bude po celou dobu pečlivě monitorováno a po ukončení vyhodnoceno. Vodohospodáři začali zvyšovat odtok z nádrže 5. března v ranních hodinách. Zvýšenou hodnotu průtoku v Dyji budou čtyři dny udržovat. Zároveň s navyšováním odtoku z nádrže prověří, při jak velkých průtocích v Dyji dochází k napouštění jednotlivých nápustných kanálů do lužních lesů a obory Soutok,“ vysvětlil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Se zvyšováním hladiny Nových Mlýnů měli problém ornitologové. „Navýšení hladiny povede k zaplavení části ostrovů a významných biotopů ptáků,“ uvedl loni ornitolog David Horal. Podobně reagovali také zástupci krajského úřadu. „Největší dopad to bude mít na rybáka obecného,“ upřesnila Vlasta Škorpíková z odboru životního prostředí.

Vodní dílo Nové Mlýny leží na konci Dyjskosvratecké vodohospodářské soustavy, která dokáže velmi efektivně hospodařit s vodou a využívat současně příznivé hydrologické situace. „Již týden postupně zvyšujeme hladinu v Novomlýnských nádržích. Našim cílem je akumulace určitého objemu vody nad vlastní vymezený zásobní prostor, který využijeme pro zajištění jednorázového zvýšení odtoku z nádrže. Voda bude následně přivedena z Dyje do oblasti Soutok. Celkově tak do řeky během zvýšených odtoků vypustíme asi 9 milionů kubíků vody, abychom pomohli fauně a floře v oblasti,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

V pátek se odtok z nádrží opět sníží. „Naše opatření povede k významnému posílení vodního režimu a k omezení negativního vlivu několik let po sobě přetrvávajícího sucha. Obdobnou manipulaci jsme uskutečnili před dvěma lety,“ doplnil Gargulák. Naposled vodohospodáři vypouštěli 90 kubíků vody za vteřinu. Se zvýšeným průtokem vody budou dále manipulovat Lesy ČR.

„Od nápustných objektů je voda rozváděna soustavou kanálů do okolních lesních porostů a luk. Cílem je naplnit vodou nejen tyto kanály, ale i navazující tůně, mokřady a terénní deprese, a nahradit tak alespoň částečně přirozené záplavy v lužních lesích, ke kterým v posledních letech nedochází. K zadržení vody v kanálech slouží soustava stavítek, která byla v minulosti vybudována a v současné době plánujeme jejich rozšíření, aby se voda dostávala do dalších oblastí lesa,“ uzavřel Pavel Marek z Lesů ČR. Akce je prováděna se schváleným manipulačním řádem vodního díla.

Scroll to Top