Nádrže v podhůří Jeseníků jsou takřka plné

Kaskáda údolních nádrží Slezská Harta a Kružberk v podhůří Jeseníků v současnosti zadržuje zhruba 205 milionů kubíků vody. Vodní díla slouží mimo jiné jako zdroj surové vody pro zásobování moravskoslezského a části olomouckého regionu z Úpravny vody Podhradí, kterou vlastní a provozuje společnost SmVaK Ostrava.
Tání a srážky v uplynulých týdnech zvýšily hladinu v obou vodních dílech. Slezská Harta je v současnosti necelé dva metry pod úrovní zásobního prostoru a zadržuje zhruba 178 milionů kubíků vody, v případě menšího a níže ležícího Kružberka na řece Moravici jde o zhruba 28 milionů metrů krychlových vody. Nádrž je zhruba půl metru pod úrovní zásobního prostoru.
Obě vodní díla jsou ve správě státního podniku Povodí Odry.

Scroll to Top