Začíná výstavba domovních čistíren v Dolní Lomné

V obci Dolná Lomná bude vystavěno 124 domovních čistíren odpadních vod. V souvislosti s tím proběhnou také stavební úpravy stávající čistírny odpadních vod za účelem snížení provozních nákladů. V současnosti zajišťuje obec odvoz a likvidaci – uskladnění – kalu z čistírny dodavatelským způsobem. Informoval o tom Deník. 

Komplexní projekt v Dolní Lomné řeší zakoupení lisu. Díky tomu kal z místní čistírny a 124 domovních čistíren odpadních vod nebude odvážet externí firma na skládku, ale bude se lisovat, čímž obec ušetří. Celkové náklady stavby činí 27,5 milionu korun. Dotace od ministerstva životního prostředí je 16,9 milionu, krajská dotace 2,1 milionu. Příspěvky občanů pak tvoří 1,2 milionu. Zbytek doplatí obec.

Obec také předložila další žádosti na kofinancování stavby. Majitelé rodinných domů uhradí náklady na elektrickou spotřebu čistírny odpadních vod a jednorázový poplatek 10 tisíc korun, ostatní náklady po dobu 10 let jsou v režii obce. Hotovo má být na podzim příštího roku.

Například v roce 2017 se stát rozhodl podpořit výstavbu domácích čistíren odpadních vod 100 miliony korun. Podmínkou ale bylo, aby si čistírnu pořídilo minimálně 30 procent obyvatel dané lokality. Podle mluvčího Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava Marka Síbrta nebylo v Česku ke květnu 2017 na kanalizační síť a čistírnu odpadních vod napojeno milion a půl obyvatel. Malé čistírny jsou také podle něj v některých případech – například odlehlých a členitých oblastech s rozptýlenou zástavbou – ekonomicky výhodnější a technicky méně komplikované než žumpy a kanalizační přípojky.

Scroll to Top