Praha vykoupí rybník Dolejšák

Rybník na Zličíně má podle vedení Prahy ekologický a krajinotvorný význam. Pozemky s rybníkem jsou doposud v majetku Rybářství Třeboň. Magistrát uvedl, že se podařilo cenu za výkup snížit z devíti milionů na šest. Podle vedení Zličína by se rybník mohl stát koupalištěm s přírodním čištěním vody.

„Vlastnictví těchto pozemků má především velký význam pro oblast vodního hospodářství, výrazně zjednodušuje správu vodních toků a umožňuje jejich revitalizaci,“ stojí v materiálu. Většina pozemků sousedících s těmi vykupovanými je již nyní v majetku hlavního města. Před dvěma lety Praha vykoupila ve Zličíně také rybník Hliník, ze kterého vytvořila koupaliště.

Metropole rovněž zmodernizuje rybníky V Mydlinkách a Lítožnice, Milíčovský rybník a nádrž v Bohnicích. Práce vyjdou celkem na 44 milionů korun. Informace vyplývají z návrhu rozdělení investic města v letošním roce. Největší částka, 25 milionů korun, by měla zamířit do oprav rybníka Lítožnic v Dubči. Ten byl již v roce 2017 ze dvou třetin odbahněn a byly odstraněny části poškozených dělících hrází. Letos bude dokončeno odbahnění zbylé části, vybudováno nové vypouštěcí zařízení, opravena a prodloužena bude hlavní hráz.

V případě rybníku V Mydlinkách zase bude za sedm milionů korun zvětšen bezpečnostní přeliv a opravena vypouštěcí zařízení a hráz, která bude opevněna kamennou dlažbou. Rekonstrukce nádrže v Bohnickém údolí vyjde podle odhadu na 4,5 milionu korun. „Jedná se o výstavbu malého rybníčku v Bohnickém údolí na místě bývalé čistírny odpadních vod,“ stojí v dokumentu.

U Milíčovského rybníku město opraví hráz, bezpečnostní přeliv a vypouštěcí zařízení. Bude také odbahněn, práce přijdou na 7,4 milionu. Praha chce také rozšířit koryto Rokytky pod Čihadly kvůli lepší ochraně před velkou vodou a odkoupit například pozemky potřebné pro přeliv u nádrže Hostivař a další u Rokytky a Botiče a pro plánovaný suchý poldr v Křeslicích.

Scroll to Top