Povodí Moravy: DANUBE FLOODPLAIN sníží povodňové riziko v povodí Dunaje

Na konci ledna se němečtí, čeští a slovenští partneři projektu DANUBE FLOODPLAIN účastnili jednodenního setkání zainteresovaných subjektů spojeného s workshopem zaměřeným na ekosystémové služby. Akce proběhla v prostorách Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislavě. Zúčastnili se jí odborníci z řad ministerstva zemědělství, Lesů ČR, starostové obcí, Agentury ochrany přírody a krajiny, CHKO Záhorie, Českého rybářského svazu a zástupci další subjektů. Povodí Moravy je jedním z 22 partnerů Danube Floodplain.

„V dopoledních hodinách probíhalo seznámení s projektem, s oblastí řeky Morava, dále byl představen návrh záplavových území na slovenské části Dunaje a prezentace pilotní oblasti soutoku Moravy a Dyje. V odpoledních hodinách se konal interaktivní workshop s tématem hodnocení ekosystémových služeb. Účastníci byli rozděleni do tří skupin dle náhodného výběru a společně pracovali na charakteristice ekosystémových služeb v dané lokalitě. Své poznatky zaznamenali na mapový podklad a pracovních listů, které budou dále zpracovávány,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Podle něj bylo cílem setkání především seznámit účastníky s projektem, získat povědomí o jejich postoji a zpětnou vazbu vůči projektu Niva Dunaje. Danube Floodplain je implementovaný v rámci mezinárodní spolupráce programu Interreg-Dunajský nadnárodní program a účastní se ho celkem 22 institucí z 10 různých zemí povodí Dunaje. Účelem projektu je snížení povodňového rizika prostřednictvím záplavových území, přičemž jedním z pilotních území je i oblast řeky Moravy. Výše financování Danube Floodplain je 3,67 milionu EUR, z čehož 151 tisíc EUR připadá pro pilotní oblast řeky Moravy na území České republiky.

Scroll to Top