Ministerstvo dopravy končí s výstavbou vodních děl, SP ČR a SD ČR ...

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Svaz dopravy ČR jsou proti rozhodnutí převést veškerou investiční činnost na vodních cestách v České republice na ministerstvo zemědělství. Podle nich by tento krok ohrozil koncepčnost rozvoje vodní dopravy. Podle obou svazů také podniky Povodí, na která má investiční činnost spadnout, nemají ani zkušenosti s výstavbou, ani odborníky, kteří by byli schopni budovat síť vodních cest. Svazy tak žádají ministry, aby zrušili své rozhodnutí o převodu kompetencí a transformovali Ředitelství vodních cest na státní příspěvkovou organizaci.

Nově budou jezy či plavební komory stavět jednotlivá povodí, která spadají pod ministerstvo zemědělství. Právě na tomto resortu bude také záviset případná výstavba kanálu Dunaj-Odra-Labe. Co za změnou stojí? Pod ministerstvo zemědělství už spadají jednotlivá povodí, která se starají o plavební komory a další zařízení umožňující provoz. Od Ředitelství vodních cest by mělo ministerstvo nově převzít i starost o jejich výstavbu a projektovou přípravu. Ministerstvu dopravy zůstane výstavba silnic a železnic. Poslední velkou akcí, kterou resort Dana Ťoka podle informací idnes.cz v této oblasti zřejmě uskuteční, je projednání detailů další přípravy kanálu Dunaj-Odra-Labe na úrovni vlády.

„Rozestavěné stavby ŘVC dostaví. Bylo by neproveditelné tyto stavby zodpovědným způsobem předat,“ uvedl tiskový mluvčí ŘVC Jan Bukovský. Z trojice státních investorských organizací spadajících pod ministerstvo dopravy je Ředitelství vodních cest nejmenší. Osekání pravomocí Ředitelství vodních cest není na programu poprvé. Organizaci hrozil zánik již před šesti lety, ale tehdy rozdělení úředníků mezi resorty dopravy a zemědělství zabránily obavy z možnosti zastavení výstavby a případná hrozba vracení až 1,2 miliardy korun z evropských dotací.

„Vzhledem k tomu, že nemáme ani základní návrh změny kompetenčního zákona, připadá nám změna nezodpovědná. Ministři by měli zrušit nesystémové rozhodnutí o převodu kompetencí z Ředitelství vodních cest na podniky Povodí a konečně transformovat Ředitelství vodních cest na státní příspěvkovou organizaci,“ řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. Podle výkonného ředitele Svazu dopravy ČR Petra Kašíka je nutná spolupráce všech dotčených resortů na plnění úkolů Koncepce vodní dopravy tak, aby zástupné administrativní překážky dále neodkládaly realizaci důležitých opatření na vodních cestách potřebných pro nákladní i rekreační plavbu.

Státní podniky Povodí podle svazů nemají zákonem stanovenou kompetenci zlepšovat podmínky pro vodní dopravu, služby přístavů a podporu podnikatelů, aby vodní cesty k dopravě více využívali. Podle dohody ministerstva dopravy a ministerstva zemědělství by také financování a kompetence za rozvoj dopravní infrastruktury měly zůstat v rezortu dopravy stejně jako doposud, avšak vlastní realizace má podle nich zcela nekoncepčně přejít do rezortu zemědělství. Svaz průmyslu se také obává, že pokud by vodní doprava měla přejít na různé podniky Povodí, každý z nich by si hlídal jen svou část, a ztratila by se celková koncepce rozvoje.

Scroll to Top