Vranovská přehrada je téměř plná

Ve Vranovské přehradě je opět dostatek vody. Povodí Moravy hlásí skoro plný stav. Zásoba vody činila při posledním měření 99,7%, což je téměř 80 milionů kubíků vody. Podle vodohospodářů způsobila rychlé doplňování přehrad zejména obleva.

„Na vodních nádržích Vír, Vranov, Hubenov a Nová Říše jsme v loňském roce přijali mimořádná opatření, kdy jsme reagovali na extrémní sucho a nedostatek vody mimořádnými manipulacemi. Tento krok se osvědčil a díky práci našich dispečerů všechny nádrže na Vysočině v loňském roce obstály a dokázaly pokrývat potřeby obyvatel po pitné vodě z těchto nádrží i v době extrémního sucha. Vodní nádrže jasně prokázaly svůj význam, a to i v situacích kdy řada studní a podzemních vrtů byla bez vody. V tuto chvíli jsou odběry vody pro vodárenské účely zajištěny, nicméně jsme připraveni dělat v případě pokračujícího sucha i nadále mimořádná opatření,“ vysvětlil před časem generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Na jaře bude také dokončena rekonstrukce hráze. Letošní rekreační sezónu tak vodní dílo přivítá s novým přemostěním a hráz bude opět sloužit pěším i cyklistům. Náklady dosáhnou necelých 60 milionů korun.

Scroll to Top