Pokuta pro Metaldyne překračující limity vypouštěných odpadních vod

Česká inspekce životního prostředí udělila pokutu 350 tisíc společnosti Metaldyne Oslavany. Ta překračovala limity odpadních vod vypouštěných do Oslavy. Firma navíc neprováděla odběry ani analýzy vzorků vod vypouštěných z neutralizačních stanic do řeky. Porušila tak zákon o integrované prevenci.

„Při kontrole jsme zjistili, že společnost v roce 2017 neprovedla ani jeden odběr vzorků odpadních vod, ačkoli je měla dělat jednou měsíčně, a tedy dvanáctkrát ročně. Porušila tak základní povinnosti dané integrovaným povolením, které vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje,“ řekl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně Tomáš Augustin.

O rok později však firma pochybila znovu. Odběry vzorků vypouštěných odpadních vod totiž podle inspekce provedla pouze v lednu, únoru, březnu a dubnu. Po zbytek roku je neprováděla, a tím tak dále porušovala své povinnosti. „Navíc se na základě rozborů, které byly provedeny od ledna do dubna, ukázalo, že společnost třikrát překročila maximální povolené limity. U ukazatele rozpuštěné látky překročila limit o 48 procent, u ukazatele nerozpuštěné látky až o 11 procent. Tím došlo ke zvýšenému zatížení řeky Oslavy,“ uvedl Augustin.

Podle inspekce zvýšeným podílem nerozpuštěných látek v odpadní vodě může docházet k postupnému usazování těchto látek ve vodním toku a následně k jeho zanášení, což může snížit jeho průtočnost. „Snížení průtočnosti řeky pak v létě může způsobit prohřívání, což je spojeno s úbytkem kyslíku pro ryby a vodní organizmy. V zimě zase může snížená průtočnost způsobit promrzání vodního toku. Nedostatečná průchodnost toku může v době záplav způsobit značný rozliv vody mimo koryto a tím škody nejen na životním prostředí,“ vysvětlila inspekce. Společnost Metaldyne se proti sankci neodvolala a pokuta je pravomocná.

 

Scroll to Top