Odkanalizování chrudimských Medlešic za 60 milionů

Kolem kanalizace v Medlešicích je v Chrudimi rušno. Projekt za desítky milionů totiž značně zatíží městský rozpočet. S odkanalizováním Vestce a Topole bude nutné počkat až na další volební období. Podle chrudimského starosty Františka Pilného by měla být dokumentace pro zřízení splaškové kanalizace v samotných Medlešicích, ale i pro její výtlačnou část, která bude ústit do čistírny odpadních vod v Májově, zpracována v nejbližší době.

Vedení Chrudimi přiznává, že náklady na stavbu kanalizace budou oproti předpokladům vyšší. Na posledním zasedání chrudimského zastupitelstva byl také za částku jednoho milionu korun schválen odkup existující části kanalizace patřící medlešickému pivovaru. Místostarosta Aleš Nunvář připustil, že je příprava projektové dokumentace v časovém skluzu.

„Projektant ho zdůvodňuje tím, že stavba je komplikovanější, než se původně čekalo. Zároveň je nutné dořešit několik majetkových záležitostí. Vlastní stavbu bychom mohli realizovat v letech 2020 – 2021. Pomalu se už tedy smiřujeme s tím, že prostředky vyčleněné pro letošek převedeme do příštího roku,“ uvedl Aleš Nunvář. Medlešice mají povolení k vypouštění odpadních vod bez jejich přečištění platné do konce roku 2020.

V současnosti pracuje chrudimská radnice na čtyřletém výhledu investic. „Máme-li pro oblast investic každý rok asi 100 milionů korun, z čehož ale 50 procent tvoří režijní náklady na opravy stávajícího majetku, tak zbude 50 milionů, u kterých si musíme vybrat, do čeho nového je vložíme. I s využitím případné dotace od ministerstva zemědělství je nutné počítat s tím, že stavba kanalizace v Medlešicích si vyžádá prostředky vyčleněné v přepočtu pro celý jeden rok. A to bude ještě nutné následně řešit i kanalizaci ve Vestci a v Topoli. Tyto projekty připravíme, ale jejich provedení už v tomto volebním období nezvládneme,“ uzavřel Aleš Nunvář.

Zdroj: Deník 

Scroll to Top