Významné investice do kanalizace a vodovodů v Plzeňském kraji

Na kanalizaci v plzeňské části Koterov bude potřeba čtvrt miliardy. Přestože dává Plzeňský kraj do rozvoje venkova a jeho vodohospodářské infrastruktury více než jiné kraje, mnohým převážně malým obcím vodovody a kanalizace chybějí. Podle hejtmana Josefa Bernarda by muselo hejtmanství investovat nejméně 10 miliard, aby kanalizace fungovala na celém Plzeňsku.

„Letos uvolní Plzeňský kraj z rozpočtu 67 milionů korun na podporu výstavby vodních děl určených ke sběru a čištění odpadních vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou,“ řekla krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Radka Trylčová. Dotace jsou dvousložkové a obce mohou žádat zvlášť na kanalizaci a zvlášť na vodovod. „V malých obcích, kde není vybudování kanalizace povinné, si odvoz splaškové vody zajišťuje každý sám a jde to do tisíců,“ upozornil Jiří Herz z firmy zabývající se odvozem odpadních vod.

V kraji je na vodovod a kanalizaci napojeno 85 procent obyvatel, což jej řadí mezi nejhorší v zemi. Všude není efektivní kanalizaci vybudovat. V nejmenších obcích, kde nežije ani 500 obyvatel, by byl provoz neúměrně drahý. V takových případech je řešením domácí čistírna vod.

Kraj by měl více monitorovat kvalitu pitné vody

S podnětem výrazněji sledovat kvalitu pitné vody na Plzeňsku přišla loni na jaře TOP 09. V přepočtu na sto tisíc obyvatel drží kraj nelichotivý primát v podobě výskytu rakoviny ledvin či slinivky břišní. Jestli na to má vliv kvalita pitné vody není prokazatelně doloženo. Podle neonatologa Jiřího Dorta jde o zásadní problém, který zůstává skryt veřejnému povědomí. TOP 09 usiluje o to, aby byly některé látky více zohledněny v testech kvality vody.

Žhavým tématem je kvalita vody především v samotné Plzni, která před čtyřmi lety opravila za více než miliardu korun úpravnu vody na Homolce. Podle krajského i městského zastupitele Jiřího Šnebergera dopadly provedené testy na kvalitu vody ve městě výborně. Analýzy se však nedělají v některých menších městech v kraji.

„Plzeňský kraj by měl sehrát roli vizionáře a koordinátora. Není přece smyslem si do Plzně nechat téct, nechci říct stoku, ale vodu, která je občas někde předčištěná, a pak utratit miliardu za vodárnu, abychom ji zbavili všech škodlivin,“ sdělil loni Právu lékař Richard Pikner.

Scroll to Top