Povodí Ohře inovuje internetové stránky

Nová verze stránek podle vodohospodářů uspokojí potřeby jak uživatelů, tak techniků. Mimo zcela přepracovaný vzhled spočívá zásadní změna v tom, že podnik použil responzivní design, který umožňuje optimální prohlížení a ovládání stránek pro všechna zařízení, jako jsou klasický počítač, notebook, tablet nebo chytrý mobilní telefon.

„Čas se ani pro nás nezastavil a spolu s novými technologiemi, které nás všechny denně obklopují, jsme pokročili zase kus odpředu. Načítání stránek z mobilních zařízení bude daleko rychlejší než doposud. K lepšímu ovládání, hlavně na mobilních zařízeních, pak slouží použití aktivních dlaždic pro přechod do dalších stránek. Nové stránky budou k dispozici od 1. března 2019,“ sdělilo v tiskové zprávě Povodí Ohře.

Podnik na území 10 000 kilometrů čtverečních v hydrologickém povodí Ohře a dalších vymezených hydrologických povodích spravuje vodní toky, umělé kanály, přivaděče, vodní nádrže, jezy a malé vodní elektrárny. Povodí Ohře působí na území 5 krajů a 33 obcí s rozšířenou působností. Správa je rozdělena mezi tři závody se sídly v Chomutově, Karlových Varech a Terezíně.

Scroll to Top