Oprava Vodárenské ulice v centru Nymburka

Ulice je součástí městské památkové zóny. Podle mluvčího radnice Petra Černohouse je v rozpočtu města na tuto stavbu připraveno 5,4 milionu korun. Modernizace v úseku Palackého třída – Dlouhá třída – Jízdecká bude zahrnovat výměnu vodovodního a kanalizačního řadu, který je u konce životnosti.

Během prací dojde k odvodnění zpevněných ploch, výstavbě nového veřejného osvětlení, úpravě sjezdů k nemovitostem a výměně povrchů. „Jak už napovídá název ulice, nachází se v blízkosti nymburské secesní vodárenské věže, která je jednou z dominant města. Za město chceme celou ulici zrekonstruovat, a to včetně výměny vodovodního a kanalizačního řadu, který je v havarijním stavu. Lokalita dostane zcela novou podobu a stane se příjemnou zkratkou od Vodárny až na Palackého třídu,“ vysvětlil starosta Nymburka Tomáš Mach.

Scroll to Top