16. března se k oslavám Světového dne vody přidá také OVAK

Lidé si budou moci prohlédnout běžně nepřístupné prostory a poznat hospodaření s vodou zblízka. Vydat se mohou například do Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě – Přívoze.

„Poznáte moderní technologický proces čištění odpadní vody, pomocí kamery nahlédnete do kanalizačního potrubí v reálném provozu a také uvidíte sestup pracovníka OVAK do kanalizace. Chemici mohou vkročit do certifikovaných laboratoří. Areál Úpravny vody Ostrava-Nová Ves letos nabízí kromě standardního okruhu prohlídky návštěvu miniexpozice s názvem Historie ostravského vodárenství – Babylon. Nahlédneme rovněž do počátků zásobování města Ostravy pitnou vodou,“ přiblížila Radka Vanková ze společnosti OVAK.

Světový den vody se koná každoročně k upoutání pozornosti na význam vody a potřebu obhajovat udržitelné nakládání s vodními zdroji. Tradice byla založena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. Oslavy jsou spojeny s množstvím akcí určených pro veřejnost, při kterých je možné navštívit mnohdy jinak nepřístupná místa spojená s vodou.

Scroll to Top