SmVaK Ostrava: Více než stomilionové investice na Novojičínsku

Do regionu se 150 tisíci obyvateli zamíří přes 70 milionů do zajištění dodávek pitné vody a 30 milionů do odvádění a čištění odpadní vody. K nejvýznamnějším stavbám budou patřit rekonstrukce vodovodních řadů a navazující infrastruktury ve Fulneku, Štramberku, Kopřivnici – Lubině, Bartošovicích nad Odrou nebo Novém a Starém Jičíně. Finanční prostředky budou směřovat také do kanalizačních sítí v Novém Jičíně a Frenštátu pod Radhoštěm nebo čistíren odpadních vod ve Štramberku – Kanadě a Kopřivnici. Informoval o tom mluvčí společnosti Marek Síbrt.

Obdobnou částku do obnovy a rozvoje vodohospodářské sítě alokovaly SmVaK Ostrava na Novojičínsku i v loňském roce. Významnou rekonstrukcí prošly například vodovodní řady v bílovecké části Bravinné, ve Štramberku, Příboře, Odrách, Stachovicích či Lichnově nebo odstartovala výměna výtlačného a rozvodného řadu z úpravny vody v Jakubčovicích nad Odrou do vodojemu v Heřmánkách. Prostředky také směřovaly do kanalizačních sítí ve Štramberku, Fulneku či Odrách a čistíren odpadních vod v Kopřivnici nebo Frenštátě.

Z pohledu finanční náročnosti se největší letošní akce týká modernizace a a intenzifikace čistírny odpadních vod ve Štramberku – Kanadě. „Současné technologické zařízení i stavební část již vykazují po letech spolehlivého provozu známky opotřebení. Kapacita bude navýšena ze současných 1250 ekvivalentních obyvatel, což představuje maximálně 250 kubíků odpadní vody denně, na 1800 obyvatel a 320 kubíků za den. Díky tomu budou moci být v případě potřeby napojeny na čistírnu další lokality. Rekonstruováno bude hrubé předčištění, vybudován bude nový stupeň biologického čištění ve dvou paralelních linkách a kalojem. Dojde tak ke zvýšení efektivity čistírenského procesu,“ vysvětlil ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka. V kopřivnické čistírně pak bude dokončena rekonstrukce a oprava usazovací nádrže, na jejímž stavu se již podepsal zub času.

„V oblasti kanalizačních sítí je nejvýznamnější připravovanou akcí rekonstrukce stoky a související infrastruktury v délce 420 metrů v Máchově ulici v Novém Jičíně za téměř 16 milionů korun. V Novém Jičíně je plánována také oprava 120 metrů stoky a související odlehčovací komory v ulici Jugoslávská za více než 3,5 milionu korun,“ uvedl mluvčí Marek Síbrt.

Podle ředitele vodovodů Milana Koníře se řada významných staveb připravuje také v oblasti dodávek pitné vody. „Například ve Štramberku v ulici Drážné bude za deset milionů korun vyměněno více než 1070 metrů litinového potrubí, čímž dojde ke zlepšení kvality dodávané vody, protože současný řad je nezbytné kvůli přítomnosti železa s větší četností odkalovat. Ve Štramberku bude také sanována akumulační komora vodojemu Bílá studna s objemem sto metrů krychlových,“ řekl Koníř. K dalším akcím a stavbám dojde také ve Fulneku nebo části Starého Jičína, kde bude modernizováno 1040 metrů ocelového a litinového potrubí z konce čtyřicátých let minulého století za potrubí z tvárné litiny.

„Investiční plán naší společnosti počítá v následujících letech s dalším navyšováním prostředků do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury v oblastech, v nichž působíme. Za posledních deset let jsme investovali 5,3 miliardy korun a další nemalé prostředky směřovaly do oprav – jen v letošním roce to bude zhruba 230 milionů nad rámec 530 milionů korun do investic. V dlouhodobějším výhledu počítáme například v roce 2025 s investicemi až 850 milionů korun,“ sdělil v listopadu generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Další investice také proběhnou téměř ve všech bývalých okresních městech Moravskoslezského kraje. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava jsou největším dodavatelem pitné vody ve více než milionovém regionu a patří mezi nejvýznamnější vodárenské společnosti v České republice.

Foto: ČOV Nový Jičín 

Scroll to Top