Hlavní zbraní Středočeského kraje pro boj se suchem jsou nové vodovody

Propojování vodárenských soustav sousedících oblastí a nová potrubí patří ke klíčové strategii středních Čech pro boj s dopady sucha. Významnou akcí také bude vybudování přivaděče od přehrady Švihov podél trasy budoucí dálnice D3. Na to už se v současnosti připravuje projektová dokumentace. Informace vyplynuly z pondělního jednání středočeské komise pro zmírňování negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

Podle náměstka hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostřední a zemědělství Miloše Petery jde o strategické projekty, které kraj připravuje. Za mimořádně důležité také označuje nejen opatření směrující k zajištění zásobování obyvatel dostatečným množstvím pitné vody v odpovídající kvalitě.

Kromě toho dává velký význam projektům, které přímo s potrubím nesouvisí. Jedná se například o budování vodních nádrží a odbahňování rybníků. Řešit je však podle něj nutné i řadu souvisejících opatření, jako jsou odvádění dešťových vod nebo budování vrtů sloužících k odběrům podzemních vod.

Speciální krajská komise proti suchu

Komise již vypracovala prvních sedm návrhů opatření bránících tomu, aby některé domácnosti v regionu zůstaly na suchu. K prvním z nich by měla patřit rekonstrukce propojení zdroje vody v Mělnické Vrutici s odběratelskými místy na opačném břehu Labe. U obce Obříství vede totiž pod Labem propojka, která je kritickým místem systému a je v nevyhovujícím stavu. Vodovodem je zásobováno zhruba čtvrt milionu lidí. Náklady na modernizaci jsou odhadovány na 80 milionů.

Pro plynulé zásobování Kladna z Prahy přes vodojem Kopanina do vodojemu Kožova Hora pak bude nutné rekonstruovat přivaděč a posílit kapacitu čerpací stanice Hostouň na Kladensku, pro lepší zabezpečení dodávek vody do Milovic, Lysé nad Labem a okolí se zase má propojit vodárenský systém Nymburka a Mladé Boleslavi v prostoru Benátecké Vrutice. Kraj také počítá s obnovou čerpání důlní vody na Kladensku.

Region reaguje na aktuální potřeby včetně změn v počtu obyvatel. Do rozvíjejících se částí okolo Prahy by měla také téct voda z Pražských vodovodů a kanalizací.

Scroll to Top