Zástupci Královéhradeckého kraje jednali s Povodím Labe o nádrži Rozkoš

Nad tématem vodního díla Rozkoš se sešli krajský radní Karel Klíma a zástupci Povodí Labe v čele s ředitelem závodu v Jablonci nad Nisou Bohumírem Pleskačem. Předmětem diskuze byla vzájemná koordinace postupů při naplňování vodohospodářských zájmů. Nádrž Rozkoš opakovaně během koupací sezony trápí výskyt sinic a řas. Voda také bývá znečištěna fosforem. Plán na změnu, která by měla množství fosforu v nádrži omezit, byl schválen prostřednictvím Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje.

„Vodní nádrž Rozkoš je největším vodním dílem na území Královéhradeckého kraje. Kraj je dnes jediným subjektem, který může splnit koordinační roli různých i protichůdných zájmů v lokalitě. Z vodního díla nelze těžit jen prospěch. Je potřeba zajistit také jeho patřičnou ochranu,“ řekl radní pro oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství Karel Klíma. Krajské zastupitelstvo již schválilo koncepci odkanalizování levého břehu nádrže a jsou připravené i i formy finanční podpory pro dotčené obce, které by při ochraně vodního díla mohly být investičně znevýhodněny. Povodí Labe také usiluje o snížení nánosů v severní části nádrže.

„Zájem o rekreační využití stále roste, ale bez zajištění podmínek pro správné fungování vodohospodářské funkce vodního díla by stamiliony na turistickou infrastrukturu mohly ztratit smysl. Další schůzku připravíme na duben v širším formátu včetně dotčených obcí,“ doplnil Klíma. Nádrži Rozkoš se také přezdívá Východočeské moře. Podle rozlohy se jedná o osmou největší přehradu v České republice a jejím účelem je protipovodňová ochrana, nadlepšení průtoků v Labi, rekreace či chov ryb.

 

Scroll to Top