Vodní dílo Mostiště je plné z 94 procent

I přes nadprůměrně srážkově vydatný leden jsou mezi jednotlivými částmi Vysočiny rozdíly. V kraji v lednu spadlo 66,5 milimetru srážek, to je 148 procent dlouhodobého normálu. Například Třebíčsko však hlásí srážky o dvě třetiny nižší. Plní se nádrže, které zásobují obyvatelstvo pitnou vodou.

Podle generálního ředitele Povodí Moravy Václava Garguláka zásoby vody ve sněhu nad nádržemi zejména na Vysočině a nad vodní nádrží Vranov obsahují řádově desítky milionů kubíků vody. „Z tohoto důvodu ponecháváme na některých vodních nádržích části zásobních prostorů volné, aby pomohly zachytit případné povodňové průtoky, kdyby došlo k rychlému oteplení. Jakkoliv se v posledních letech hovoří především o suchu, povodně představují stejné riziko. Proto musíme být připraveni na oba hydrologické extrémy,“ zdůraznil Gargulák. Poměrně příznivá je aktuální situace v tocích. Průtoky dosahují průměrných hodnot, výjimkou jsou jen některé toky na jižní Moravě.

Podle mluvčího podniku Petra Chmelaře způsobuje rychlé doplňování přehrad především obleva. Velmi důležitý však bude vývoj sněhových a dešťových srážek v následujícím měsíci, rychlost odtávání sněhové pokrývky a samozřejmě množství a rozložení dešťů v průběhu jara.

„U vodních nádrží Vír, Vranov, Hubenov a Nová Říše jsme v loňském roce přijali mimořádná opatření, kdy jsme reagovali na extrémní sucho a nedostatek vody mimořádnými manipulacemi. Tento krok se osvědčil a díky práci dispečerů všechny nádrže na Vysočině v loňském roce obstály a dokázaly pokrývat potřeby obyvatel po pitné vodě i v době extrémního sucha. Nádrže prokázaly svůj význam, a to i v situacích, kdy řada studní a vrtů byla bez vody. V tuto chvíli jsou odběry pro vodárenské účely zajištěny, nicméně jsme připraveni provádět v případě pokračujícího sucha i nadále mimořádná opatření,“ vysvětlil před několika dny Gargulák.

 

Scroll to Top