Ve Středočeském kraji přibylo pokut od hygieniků

Meziroční nárůst sankcí od roku 2017 zaznamenali loni ve Středočeském kraji. Padlo celkem 1149 finančních sankcí za více než 3,5 milionu korun. V roce 2017 jich bylo o 400 méně. Většinou se jednalo o méně závažné prohřešky. Hygiena prověřuje například stravovací zařízení, dětské letní tábory nebo koupaliště.

„Stejně jako v roce 2017 jsme také loni provedli oproti plánu více kontrol, například stravovacích nebo zdravotnických zařízení, a udělili jsme více sankcí. Stále také přibývají podněty od veřejnosti,“ řekla ředitelka krajské hygienické stanice Jarmila Rážová. Mezi nejčastější nedostatky patří zanedbávání úklidu, prostory nevyhovující pro potravinářský provoz, chybné označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů (zvláště chybí datum výroby) – a také skladování potravin s prošlou dobou použitelnosti či nesprávně uložených.

Většina koupališť ve Středočeském kraji si udržela příznivou kvalitu po většinu sezony. U umělých bazénů byly závady zjištěny ve 23 procentech, nebyly však podle informací hygieny alarmující. Nedostatečnou kvalitu vody provozovatelé řešili zastavením provozu a výměnou vody. Kontroly se také zaměřily na menší vodovody. Zde byly shledány závady v 19 procentech. Týkaly se jak nedodržení jakosti, tak pochybení v papírování.

Problémy s pitnou vodou měly některé dětské letní tábory. Další nedostatky byly objeveny ve zdravotnické dokumentaci. Ve Středočeském kraji bylo v roce 2018 nahlášeno 284 táborů s celkovým počtem 25 377 dětí a hygiena zkontrolovala zhruba polovinu z nich.

Ilustrační foto

Scroll to Top