Primátor Olomouce jednal s vedením Povodí Moravy o stavbě protipovodňových opatření

Olomoucký primátor Miroslav Žbánek, jeho náměstci Martin Major a Matouš Pelikán a pracovníci magistrátu se spolu s vedením Povodí Moravy seznámili s konkrétní situací na stavbě. Průběh a výhled na další měsíce jim popsal vedoucí stavby Jakub Vlk z firmy Silnice Group. V současnosti probíhají nejintenzivnější práce na místě budoucího mostu v Komenského ulici a na obou březích řeky v úseku mezi budoucím mostem a Masarykovou ulicí. Informoval o tom portál olomouckenovinky.cz.

„Zdůraznil jsem náš požadavek, aby stavba zajistila pečlivý úklid komunikací, kudy projíždějí nákladní auta. Víme, že se jedná o náročnou stavební akci, ale ulice v okolí nemohou trpět víc, než je nezbytně nutné, a úklid vozovek by měl být samozřejmostí,“ zdůraznil primátor Žbánek, který se také zajímal o odborný posudek na vliv průběhu stavebních prací na statiku objektů v okolí nábřeží. Vyzdvihl také komunikaci s Povodím Moravy. „Tato úzká koordinace má přinést lepší tok informací a pružnější řešení problémů, které stavbu tak velkého rozsahu provázejí,“ uvedl Žbánek.

Budování ochrany Olomouce před povodněmi je v plném proudu. Stavbaři například provádějí vrtané piloty nábřežních zdí na pravém břehu, přeložku sběrače, staví opěrné zídky i jílocementové stěny. Na ulici Komenského pokračuje klíčová stavba nového mostu.

 „V letošním roce se nám v místech, kde povedou zdi nového nábřeží, podařilo provést skoro 80 nových pilot. Na obou březích byly dokončeny veškeré piloty pro hlubinné založení mostu Komenského. Současně s tím probíhají náročné práce při překládání sběrače, hloubení a pažení šachet a pokládání potrubí na levém břehu. Důlní ražba kanalizačního sběrače patřící mezi unikátní a šetrné stavební postupy použité na stavbě, je prováděna ručně bez použití těžké mechanizace, aby v blízkosti domů nedocházelo k otřesům,“ popsal průběh prací letos v únoru generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Probíhající II. B etapa výstavby protipovodňové ochrany Olomouce spočívá podle vodohospodářů především ve výstavbě hrází a protipovodňových zdí, rozšíření koryta a nábřeží, a snížení takzvaných berem, částí koryta zaplavovaných při vyšších průtocích. Komplexní protipovodňový projekt v Olomouci, který je rozdělen do několika etap, ochrání před velkou vodou 20 tisíc obyvatel města a majetek v hodnotě 3 miliard korun. Náklady na probíhající II. B etapu přesáhnou 700 milionů.

Scroll to Top