Další pokuta pro společnost ESET

Firma dostala pokutu 350 tisíc korun za pochybení při provozu Dekontaminační plochy Loučka u Lipníku nad Bečvou. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Olomouci ji potrestala za to, že provozovala v obci zařízení k biodegradaci odpadů v rozporu s podmínkami integrovaného povolení, které vydal Krajský úřad Olomouckého kraje. Inspektoři zjistili neplnění podmínek k povolení hned v několika bodech.

„Provozovatel do zařízení přijal více než 27 tun odpadů, které neměl povolené přijímat. Jednalo se o kaly z fyzikálně chemického zpracování obsahující nebezpečné látky. Dále nezajistil, aby jednotlivé šarže přijímaných odpadů byly od sebe odděleny tak, aby se navzájem nemísily. Neprováděl rozbory vzorků podzemních vod z monitorovacích vrtů v potřebné rozsahu stanoveném integrovaným povolením, u jednoho z vrtů nebyly provedeny vůbec. A v neposlední řadě o více než třetinu překračoval kapacitu maximálního možného množství odpadů v zařízení,“ vysvětlil ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci Radek Pallós.

Firma také inspekci neposkytla potřebné doklady, i když k tomu byla několikrát vyzvána. Dnes už zařízení k biodegradaci odpadů v Loučce u Lipníka nad Bečvou provozuje jiná firma. Loni dostala společnost ESET dvě pokuty v celkové výši 380 tisíc korun. Pochybila například při provozování dalšího zařízení na biodegradaci odpadů ve Studénce na Novojičínsku.

Scroll to Top