Vodárny a kanalizace Karlovy Vary investovaly do dostavby kanalizací

Společnost v roce 2018 investovala do dostavby kanalizací v menších obcích či okrajových lokalitách s využitím technologie tlakové kanalizace a systému přečerpávání odpadních vod na centrální čistírny pro více obcí. Vodohospodáři tak například dokončili tlakový kanalizační systém ve Starém Sedlišti a jeho části Úšava či pokračovala stavba kanalizace ve Štědré. ČIANEWS to sdělila mluvčí Věra Štafflová.

Ve Stružné byl pak zahájen projekt rozšíření a zkapacitnění ČOV v Močidlci a přestavěn septik na mechanicko-biologickou ČOV a v Jemnici vybudován nový kanalizační výtlak. Zároveň vodárny pokračovaly v investicích do moderních technologií, které zvyšují spolehlivost a bezpečnost úpravy pitné vody. Začala také příprava instalace ultrafiltrační jednotky na úpravně vody Svobodka nebo elektrochlorace na úpravně vody Březová.

Vodakva zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 189 000 obyvatel regionu, v její správě je 26 úpraven pitné vody, 1553 kilometrů vodovodní sítě, 80 čistíren odpadních vod a 767 kilometrů kanalizací. Vedle hlavní činnosti společnost zajišťuje služby v oblasti projektování a výstavby vodohospodářských zařízení, laboratorních rozborů vod, inspekce nebo rekonstrukce přípojek.

Scroll to Top