Vychází nový časopis SOVAK

Na titulní straně je zachycen Vodojem Kněžmost. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav slaví 25 let od svého založení a v úvodním článku předseda představenstva a ředitel Jan Sedláček připomíná významné úspěchy a milníky. Na závěr jako zajímavost uvádí i přísahu vodáka královského města Mladá Boleslav Bohumila Káše z roku 1874. Rovněž v následných textech se dozvíte o projektech této vodárenské společnosti.

František Klouček představuje návrh a výstavbu dvoukomorového zemního vodojemu Kněžmost o objemu 1000 kubíků pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Pavel Otta shrnul poznatky z rekonstrukce kalového hospodářství Čistírny odpadních vod Mladá Boleslav II v Podlázkách. Vladimír Stehlík pak uvedl zkušenosti z provozování skupinového vodovodu Mladá Boleslav bez použití dezinfekčních prostředků. Specifikem přitom je, že společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, vlastní a zároveň provozuje čtyřicet větších či menších vodovodních systémů, do kterých je dodávána v drtivé většině velmi kvalitní voda z podzemních zdrojů.

Tomáš Žitný přinesl informaci o výstavbě kanalizačního tlakového přivaděče a shrnul výhody a nevýhody tohoto typu řešení oproti výstavbě pěti malých ČOV. Série článků o hydraulickém rázu od Vladimíra Havlíka byla zakončena textem Řešení hydraulického rázu jako součást technického návrhu trubních systémů.

V rubrice Z regionů se mimo jiné zprávy vodárenských společností týkaly i zajímavých digitálním řešením, jako jsou digitální 3D model, či vyjadřovací portály usnadňující zákazníkům vyřízení žádostí o vyjádření o existenci sítí. Téma obnovy vodovodů a kanalizací a s tím související nutnost vytváření rezervy finančních prostředků ve svém textu rozebírají Josef Nepovím a Karel Frank. Zahraniční inspiraci může čtenář časopisu nalézt v článku o rekonstrukci vodárny Kühlsen v Německu. Co vše číslo 2/2019 časopisu Sovak zahrnuje, můžete zjistit z jeho Obsahu.

Scroll to Top