Únik zapáchajících látek na Sokolovsku

Na silný zápach v ulicích Chodova na Sokolovsku prostřednictvím tísňové linky upozornili obyvatelé ve středu 20. února ve večerních hodinách. Zápach pocházel z úniku vody znečištěné dehty do odkaliště na okraji Chodova. Následným měřením byly zjištěny vysoké nadlimitní hodnoty dehtu na přítoku do odkaliště. Hasiči instalovali nornou stěnu kolem stavidla odkaliště, aby zabránili úniku dehtové vody do Chodovského potoka. Informovala o tom Sokolovská uhelná.

Na pěti místech potoka od Chodova do Karlových Varů byly odebrány vzorky vody. Podle výsledků nebyla nikde naměřena nadlimitní hodnota látky ve vodě. Hasiči zůstanou s nornými stěnami na místě až do doby, dokud bude hrozit únik látky do Chodovského potoka, který se vlévá do Ohře. O zásahu byli také informování zástupci odboru životního prostředí a Povodí Ohře.

„Dehet je chemická sloučenina, která je v kapalné podobě nebezpečná pro životní prostředí, a to především pro vodní toky. Uniklá látka není zdravotně závadná, pro obyvatele je pouze obtěžující zápach z výparů. Příčinou havárie byla technická závada na zařízení tlakové plynárny, která zpracovává hnědé uhlí pro zdejší paroplynovou elektrárnu. Následkem závady došlo k úniku plynového koncentrátu do ovzduší a částečně do zachycující nádrže na Chodovském potoce. Porucha nemá žádnou souvislost se zpracováním dehtů z ostravských lagun, jak se mylně objevilo v některých médiích,“ zdůraznil v tiskové zprávě Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Podle předsedy představenstva Sokolovské uhelné Jiřího Pöpperleho se na odstranění závady začalo ihned pracovat. Pöpperle potvrdil, že výsledky měření na Chodovském potoce pod hrází dočišťovací nádrže jsou v pořádku a nepřekračují limity.

Scroll to Top