Povodí Moravy: Jedna srážkově vydatná zima nedožene 4 roky sucha

Po suchém období loňského roku se podle vodohospodářů z Povodí Moravy hydrologická situace zlepšuje a od začátku roku máme dobré podmínky pro plnění nádrží. Od ledna se v povodí podařilo zadržet 78 milionů metrů krychlových vody. Je to důležité zejména s ohledem na budoucí vývoj, kdy tolik vody nebude.

„Nádrže, které se v tuto chvíli snažíme plnit, jsou například Vír, Letovice nebo Opatovice, kde končí náročná rekonstrukce, kvůli které byla snížena vodní hladina. Významné přehrady, o kterých se dá předpokládat, že v průběhu jara naplníme, případně v nich udržujeme zimní hladinu, jsou Vranov, Nové Mlýny nebo Brno. V současnosti se naplněnost nádržích pohybuje v rozmezí mezi 59 % a 100 % (například Vír 59 %, Karolinka 77 %, Landštejn 77 %, Slušovice 84 %, Vranov 88 %, Mostiště 94 %, Horní Bečva 98 %, Bojkovice 97 %, Luhačovice 92 %, Nové Mlýny 100 %). Výjimkou jsou nádrže, na kterých je hladina cíleně snížena z důvodu oprav (Boskovice, Koryčany),“ vysvětlil mluvčí podniku Petr Chmelař.

Podle generálního ředitele Povodí Moravy Václava Garguláka zásoby vody ve sněhu nad nádržemi zejména na Vysočině a nad vodní nádrží Vranov obsahují řádově desítky milionů kubíků vody. „Z tohoto důvodu ponecháváme na některých vodních nádržích části zásobních prostorů volné, aby pomohly zachytit případné povodňové průtoky, kdyby došlo k rychlému oteplení. Jakkoliv se v posledních letech hovoří především o suchu, povodně představují stejné riziko. Proto musíme být připraveni na oba hydrologické extrémy,“ zdůraznil Gargulák. Poměrně příznivá je aktuální situace v tocích. Průtoky dosahují průměrných hodnot, výjimkou jsou jen některé toky na jižní Moravě.

Podle Chmelaře způsobuje rychlé doplňování přehrad především obleva. Velmi důležitý však podle něj bude vývoj sněhových a dešťových srážek v následujícím měsíci, rychlost odtávání sněhové pokrývky a samozřejmě množství a rozložení dešťů v průběhu jara.

„U vodních nádrží Vír, Vranov, Hubenov a Nová Říše jsme v loňském roce přijali mimořádná opatření, kdy jsme reagovali na extrémní sucho a nedostatek vody mimořádnými manipulacemi. Tento krok se osvědčil a díky práci dispečerů všechny nádrže na Vysočině v loňském roce obstály a dokázaly pokrývat potřeby obyvatel po pitné vodě i v době extrémního sucha. Nádrže jasně prokázaly svůj význam, a to i v situacích, kdy řada studní a podzemních vrtů byla bez vody. V tuto chvíli jsou odběry pro vodárenské účely zajištěny, nicméně jsme připraveni dělat v případě pokračujícího sucha i nadále mimořádná opatření,“ doplnil Gargulák.

Scroll to Top