Vodárenská věž v Hlučíně patří nově městu

Hlučín plánuje šestnáct metrů vysokou chráněnou technickou památku u vlakového nádraží opravit a následně zpřístupnit veřejnosti. Doposud stavbu vlastnily České dráhy, které jí však podle Regionu Opavsko nevěnovaly dostatečnou péči.

Mluvčí Hlučína Ivana Gračková uvedla, že je to jedna z městských dominant a radní zkultivují i její zanedbané okolí. „V prvé řadě bude zapotřebí udělat nejnutnější opravy hlavně střechy, aby do objektu nezatékalo. Zároveň se musí zbudovat odvod dešťových vod a zabezpečit stavbu proti vniknutí. Předpokládám, že převládne zájem upravit věž do co nejvěrnějšího původního stavu a u příležitosti nějakých významných dní ji zpřístupnit veřejnosti,“ řekl městský architekt Jan Richter. Podle něj je věž mimořádný doklad raně secesní architektury. Jelikož se však v horní části památky nachází původní ocelová nádrž na vodu, nelze tam otevřít turistickou vyhlídku.

Scroll to Top