Výstavba protipovodňových opatření v Olomouci probíhá bez komplikací

Budování ochrany Olomouce před povodněmi je v plném proudu. Stavbaři například provádějí vrtané piloty nábřežních zdí na pravém břehu, přeložku sběrače, staví opěrné zídky i jílocementové stěny. Na ulici Komenského pokračuje klíčová stavba nového mostu.

„V letošním roce se nám v místech, kde povedou zdi nového nábřeží, podařilo provést skoro 80 nových pilot. Na obou březích byly dokončeny veškeré piloty pro hlubinné založení mostu Komenského. Současně s tím probíhají náročné práce při překládání sběrače, hloubení a pažení šachet a pokládání potrubí na levém břehu. Důlní ražba kanalizačního sběrače patřící mezi unikátní a šetrné stavební postupy použité na stavbě, je prováděna ručně bez použití těžké mechanizace, aby v blízkosti domů nedocházelo k otřesům,“ popsal průběh prací generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Probíhající II. B etapa výstavby protipovodňové ochrany Olomouce spočívá podle vodohospodářů především ve výstavbě hrází a protipovodňových zdí, rozšíření koryta a nábřeží, a snížení takzvaných berem, částí koryta zaplavovaných při vyšších průtocích.

„Pravý břeh řeky Moravy bude v tomto úseku širší o 11 až 12 metrů a levý břeh o 3 až 4 metry. V místě vznikne náplavka, která poskytne obyvatelům atraktivní prostor pro trávení volného času v blízkosti řeky. Součástí projektu je také demontáž stávajících mostů a výstavba nových v ulicích Masarykově a Komenského,“ uvedl investiční ředitel podnik Tomáš Bělaška.

Komplexní protipovodňový projekt v Olomouci, který je rozdělen do několika etap, ochrání před velkou vodou 20 tisíc obyvatel města a majetek v hodnotě 3 miliard korun. Náklady na probíhající II. B etapu přesáhnou 700 milionů.

Scroll to Top