Povodí Odry: Oprava přivaděče z Vyšních Lhot do Žermanic začne úpravou terénu

Podnik letos provede 1. etapu opravy přivaděče Vyšní Lhoty – Žermanice. Před začátkem samotných stavebních prací, které by měly být zahájeny v dubnu 2019, bude během letošního února a března připraven okolní terén, což spočívá především v kácení dřevin. To je nezbytně nutné k provedení udržovacích prací na stávajícím vodním díle.

V souvislosti s přípravou terénu se podle mluvčí podniku Šárky Vlčkové jedná zejména o plochy vodní a ostatní plochy v místech křížení přivaděče s komunikacemi a mostními objekty a plochy určené pro zařízení staveniště. Náklady v orientační výši 700 tisíc korun uhradí Povodí Odry.

„Samotný přivaděč tvoří umělé koryto vybudované v letech 1953-1958. Slouží ke gravitačnímu převodu vody z povodí řeky Morávky od jezu ve Vyšních Lhotách do povodí řeky Lučiny, která je přítokem do údolní nádrže Žermanice. Technický stav přivaděče se vlivem postupujících let zhoršuje. V rámci strategie státního podniku Povodí Odry a plánu dlouhodobých oprav bylo rozhodnuto o přípravě akce směřující k nápravě již nevyhovujícího stavu,“ vysvětlila nutnost opravy přivaděče Vlčková.

Scroll to Top