Smidary investují 66 milionů do vodohospodářské infrastruktury

Nová kanalizace a čistírna odpadních vod. Investice za desítky milionů patří k nejvýznamnějším v historii ve Smidarech na Novobydžovsku. Šestikilometrová kanalizační síť bude obsluhovat 325 přípojek k rodinným domům, bytovkám, mateřské i základní škole, zdravotnímu středisku a dalším objektům občanské vybavenosti. Na kanalizaci navazuje nová čistírna odpadních vod.

„Je to největší investice v historii naší obce s cenou přes 66 milionů korun. Čerpáme na ni dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která pokryje 64 procent nákladů. Kraj nás podpořil třímilionovou dotací na kanalizaci i tím, že opravil druhou polovinu vozovky v úsecích, kde byla kanalizace položena,“ řekl starostka Dana Draštíková.

Podle prvního náměstka Martina Červíčka odpovědného za oblast dopravy a silničního hospodářství Královehradecký kraj opravil ve Smidarech povrchy krajských silnic v délce přes 1,6 kilometru, ale vzhledem k termínu dokončení stavby kanalizace na sklonku roku už nebylo možné provést nové vodorovné značení.

„Pokud to bude možné, chceme i v tomto případě vyjít obci vstříc a opravit polovinu vozovky, která nebude stavbou přímo dotčena, ale není ve vyhovujícím technickém stavu,“ doplnil Červíček. V obci Smidary, které měly i status města, žije 1600 obyvatel.

 

 

Scroll to Top