Povodí Moravy dokončuje rekonstrukci nádrže Opatovice

V těchto dnech jsou dokončené všechny hlavní stavební objekty a probíhají dokončovací práce. Správce povodí tak zahájil napouštění vodní nádrže. Modernizace vyšla na 100 milionů korun a umožní bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně a bezpečné užívání vodního zdroje pro zásobování obyvatelstva.

„V současnosti probíhají dodělávky, jakými jsou například osvětlení koruny hráze, obklady na schodišti či instalace zařízení a softwaru pro technicko-bezpečnostní dohled nad vodním dílem. Závěrečné práce budou probíhat pouze na úpravě základu pro sloupový otočný jeřáb, který bude sloužit pro zajištění manipulace s břemeny a materiálem v prostoru přelivu,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Původní dochovaná dokumentace k vodnímu dílu neodpovídala skutečnosti, proto byla akce podle vodohospodářů natolik náročná. „Všechny důležité funkční objekty budou dokončeny do konce února, tedy v původním termínu. Z důvodu nestabilního podloží bylo nutné přehodnotit způsob založení objektu otočného jeřábu, které bude nutné speciálně provést pomocí mikropilot. Zpoždění kvůli této změně zakládání nemá na plnění účelů nádrže a její vodárenské využití žádný vliv,“ vysvětlil Gargulák.

Během rekonstrukce byla prováděna mimořádná manipulace, která spočívala ve snížení hladiny tak, aby retenční prostor vždy poskytoval dostatečnou ochranu pro případnou povodňovou událost. „Výchozí podmínky z loňského suchého roku nejsou dobré, ale snažíme se využít vodu z tajícího sněhu a nádrž co nejvíce napustit. Průběh napouštění bude záviset na hydrologické situaci. Věříme, že vše půjde podle plánu a že se nám nádrž podaří doplnit. Od začátku února se nám podařilo zvýšit hladinu asi o 70 centimetrů,“ doplnil Gargulák.

Vodárenská nádrž Opatovice se nachází poblíž stejnojmenné obce na řece Malá Haná na Vyškovsku. Jejím hlavním účelem je zásobování obyvatelstva pitnou vodou, proto je v jejím okolí přísný zákaz rekreace. Stavba byla dokončena v roce 1972 a do trvalého provozu byla uvedena o sedm let později.

Scroll to Top