Speciální komise proti suchu ve Středočeském kraji

Komise již vypracovala prvních sedm návrhů opatření bránících tomu, aby některé domácnosti v regionu zůstaly na suchu. K prvním z nich by měla patřit rekonstrukce propojení zdroje vody v Mělnické Vrutici s odběratelskými místy na opačném břehu Labe. U obce Obříství vede totiž pod Labem propojka, která je kritickým místem tohoto systému a je v nevyhovujícím stavu. Vodovodem je zásobováno zhruba čtvrt milionu lidí. Náklady jsou odhadovány na 80 milionů.

Pro plynulé zásobování Kladna z Prahy přes vodojem Kopanina do vodojemu Kožova Hora pak bude nutné rekonstruovat přivaděč a posílit kapacitu čerpací stanice Hostouň na Kladensku, pro lepší zabezpečení dodávek vody do Milovic, Lysé nad Labem a okolí se zase má propojit vodárenský systém Nymburka a Mladé Boleslavi v prostoru Benátecké Vrutice. Kraj také počítá s obnovou čerpání důlní vody na Kladensku.

Podle náměstka hejtmanky pro oblast životního prostředí Miloše Petery by bylo vhodné nedostatečný přítok do vodní nádrže Klíčava podpořit přečerpáváním důlních vod do přítoků vodní nádrže. Podle něj by se tak i vyřešil problém s možným vývěrem důlních vod na povrch nebo kontaminace vody v areálu Poldi Kladno. „Tyto návrhy se postupně projednají v příslušných orgánech Středočeského kraje a zapracují se do koncepčních materiálů tak, abychom je mohli co nejdříve realizovat,“ uvedl Petera.

Komise musí také řešit zásobování vodou v oblastech s intenzivní bytovou výstavbou. Nedostatek vody místy pociťují například Květnice, Škvorec nebo Tuklaty. „Nezbytnou investicí pro zásobování této oblasti se jeví výstavba vodovodního přivaděče okolo Jiren. Pravděpodobně bude nutné rozšíření vodojemu Škvorec a výstavba nového vodojemu Květnice,“ doplnil Petera.

Region tak reaguje na aktuální potřeby včetně změn v počtu obyvatel. Do rozvíjejících se částí okolo Prahy by měla také téct voda z Pražských vodovodů a kanalizací. „Kdybych to měl vysvětlit, přes pražskou infrastrukturu poteče voda do Středočeského kraje. Celý ten problém je na začátku. To znamená, už se bavíme o Želivce, přivaděči do Prahy, posílení zásobníků vody Přední Kopanina a další posílení potrubí přes Prahu, aby se voda dostala do Středočeského kraje v dostatečném množství,“ uvedl loni na jaře Petera. Podle něj jde o soubor problémů, na které Středočeský kraj potřebuje nejméně tři miliardy korun.

Scroll to Top