SmVaK Ostrava: V roce 2018 vyrobily malé vodní elektrárny 4,54 GWh elektřiny

Největší úpravna vody v moravskoslezském regionu v Podhradí u Vítkova loni podle mluvčího společnosti Marka Síbrta vyrobila v malé vodní elektrárně celkově více elektřiny, než na svůj provoz spotřebovala. Stejně tak si vedla úpravna ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku a čtyři významné vodojemy, kde jsou daná zařízení umístěna (Bílov, Zelinkovice, Ostrava-Krásné Pole a Frýdek-Místek). Malá vodní elektrárna v největší beskydské úpravně vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí celkově vyrobila 70 % objemu elektrické energie, kterou potřebuje objekt pro svůj provoz.

Tři malé vodní elektrárny SmVaK Ostrava se nacházejí v areálech úpraven pitné vody (Podhradí, Nová Ves a Vyšní Lhoty) a čtyři jsou instalovány u významných vodojemů. SmVaK Ostrava malé vodní elektrárny s nejvyšším výkonem vybudovaly v provozech úpraven vody na přivaděčích surové vody z údolních nádrží a efektivní provoz zajišťuje stálý průtok a dostatek spádu přiváděné vody.

„Provoz malých vodních elektráren má ekologický i ekonomický smysl. Energie vyrobená z vody v případě úpraven vody a vodojemů nemá oproti tepelným elektrárnám negativní dopady na životní prostředí. Šetříme také finanční prostředky, protože nemusí elektřinu nakupovat, ale v některých případech ji naopak do sítě dodáváme. I díky tomu jsme jí loni nakoupili nejméně za dobu, kdy to díky monitoringu uhlíkové stopy sledujeme – tedy od roku 2014,“ řekl generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

V roce 2016 společnost přijala normu, díky které se rozhodla monitorovat vlastní uhlíkovou stopu s cílem ji postupně snižovat. Prostřednictvím normy ČSB ISO 50001 společnost také jako druhý vodohospodářský subjekt v zemi monitoruje nakládání s energiemi s ohledem na zvýšení efektivity provozu.

Podle ředitele Ostravského oblastního vodovodu Jiřího Komínka byla první malá vodní elektrárna v regionu instalována u přítoku surové vody z Šancí do úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí v roce 1993 a prozatím poslední zařízení bylo spuštěno v roce 2014 u přítoku surové vody z Kružberka do úpravny v Podhradí u Vítkova.

„Nyní máme vytipována další místa v systému Ostravského oblastního vodovodu, kde by tato investice dávala smysl. Projektovou dokumentaci máme zpracovanou pro dvě lokality významných vodojemů a výstavbu zahájíme v nejbližších letech,“ doplnil Komínek. Malé vodní elektrárny mají pro Českou republiku významný potenciál. V zemi jich je dostatečné množství a pro rozvoj nepotřebují tak velké investice, jako je tomu v případě větších vodních děl.

Foto: MVE v areálu vodojemů v Ostravě – Krásném Poli

Scroll to Top