Rakovník vložil do vodárenského sdružení další pozemky

Do Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka přibyly čtyři pozemky kvůli zajištění ochrany vodního zdroje. Podle hnutí Směr Rakovník mělo ale město zároveň jednat o umístění cesty, která nyní nevede po jeho pozemcích. Městský úřad však v tom problém nespatřuje.

V současné době je již území u vodního zdroje, který se nachází u Rakovnického potoka ve směru k Senomatů, oplocené. Vložením pozemků do majetku VSOR došlo pouze k tomu, že se oplocenou část pozemku bude kompletně starat vodohospodářské sdružení,“ vysvětlil Rakovnický deník.

Svoboda uvedl, že by město mělo zároveň řešit umístění cesty, která leží na pozemcích jiných vlastníků. „Cesta sice vede okolo oplocení, ale když jsem se díval do katastrální mapy, tak vede po pozemcích pana Lipperta a senomatského družstva. Nevím, jestli město jedná o tom, že by se ta cesta vyčlenila a odkoupila, protože jinak k těm pozemkům přístup zajištěný není,“ řekl například v diskuzi Jaroslav Satranský z řad veřejnosti.

Městský úřad Rakovník v tom problém nevidí. „Je zde účelová komunikace, tu nelze jen tak oplotit. Je řada komunikací, pod nimiž pozemky nepatří městu,“ doplnila vedoucí odboru správy majetku Adéla Jirásková.

Zásobování vodou ve městě posílí vrty

Klíčová investice se odehrává v Rakovníku v oblasti zásobování vodou, které by mělo být posíleno díky zprovoznění vrtů v nedalekých Lišanech. Další opatření vzejdou ze studie. Společnost Ravos, která je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury, zvládla pokrýt odběry vody i v uplynulém období sucha. Podle ředitele Hynka Kloboučníka se však pohybuje na maximální kapacitě soustavy.

Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka již disponuje stavebním povolením ke zprovoznění lišanských vrtů. Hotovo by mohlo být za tři roky. Do dlouhodobých plánů je také umístěno napojení úpravny vody na současný propoj v Jesenici, čímž by byla zajištěna možnost oboustranného zásobování podle situace zdrojů.

Scroll to Top