Objev středověké studny v Klatovech

Modernizace bývalé jezuitské koleje v Klatovech přinesla nečekaný nález v podobě středověké studny. V 90. letech minulého století zde pobývali vojáci.
„Při rekonstrukci refektáře jezuitské koleje jsme narazili u stěny, k níž se přimyká těleso komína, na starou zřejmě středověkou studnu. Je 12,3 metru hluboká a 1,9 metru široká. Je v ní 30 centimetrů vody. Její rozměry naznačují, že muselo jít původně o venkovní studnu. Na místě dnešní jezuitské koleje byly kdysi měšťanské domy, ty v roce 1579 vyhořely. Částečným „spáleništěm“ ono místo bylo zřejmě ještě v roce 1636, kdy do Klatov jezuité přišli. Koncem 17. století na tomto místě vybudovali kolej,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust.
Opravu jezuitského refektáře včetně pěti kluboven a nezbytného technického a sociální zázemí za 31 milionů korun provádí Klatovy, kterým na akci přispěl Plzeňský kraj částkou 8 milionů korun. „Vzniká zde víceúčelové kulturní a společenské centrum. Bude zde možné konat koncerty, přednášky, výstavy, nejrůznější společenské akce včetně sympozií, ale také zasedání zastupitelstva. Předpokládáme dokončení do listopadu 2019,“ doplnil Václav Chroust.

Scroll to Top