Dvě nové nádrže zadržují vodu v Rychlebských horách a v Nízkém Jeseníku

Jednu nově vybudovaly a druhou zmodernizovaly Lesy ČR za 3,8 milionu korun. V době sucha vodní díla pomůžou krajině i vodomilným rostlinám a živočichům.

Vodní nádrž U Kamenného mostu, kterou vybudovali vodohospodáři na Hoštickém potoce v obci Javorník v Rychlebských horách, pojme 2300 kubíků vody. „Osmdesátimetrovou hráz tvoří těsnící jádro a jílový koberec. V místě, kde se potok vlévá do nádrže, jsme opevnili koryto,“ uvedl Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků pro povodí Odry z Lesů ČR. Náklady na stavbu se pohybovaly kolem 1,8 milionu a podnik na akci čerpal dotaci z ministerstva zemědělství.

V Nízkém Jeseníku Lesy ČR opravily Klimešův rybník nedaleko obce Roudno. Nádrž ze 70. let minulého století totiž byla ve špatném stavu. „Opravili jsme hráz, bezpečnostní přeliv, nápustné i výpustné zařízení,“ řekl Kahánek. Po rekonstrukci nádrž pojme 4460 kubíků vody, která teď do ní přitéká přes nově postavený brod z toku Rýžovníku. Stavbu za dva miliony korun rovněž spolufinancovalo ministerstvo zemědělství.

Lesy ČR obhospodařují více než 1,2 milionu hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečují rovněž o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky toků a bystřin v ČR. Loni podnik do jejich obnovy či údržby investoval 300 milionů korun. V roce 2017 modernizoval infrastrukturu za 200 milionů korun, rok předtím to bylo 120 milionů korun.

Foto: Klimešův rybník 

 

Scroll to Top